U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

van Erik Tack, Felix Strackx, Christian Verougstraete en Jan Penris
842 (2010-2011) nr. 5
Amendement nr. 24
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

31 januari 2011
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten