U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

van de Vlaamse Regering
1019 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 maart 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
17 maart 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 maart 2011
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
31 maart 2011
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Toelichting door de minister
7 april 2011
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
13 mei 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juni 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1019 (2010-2011) nr. 1
1019 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1019 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid