U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 maart 2011 door de heer Lode Vereeck in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de betaalproblemen bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

van Chris Janssens, Frank Creyelman en Johan Deckmyn
1007 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 maart 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
23 maart 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1007 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1007 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 23 leden hebben "ja" gestemd
  • 48 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details