U bent hier

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 23 februari 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de cohesie binnen de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder ook ten aanzien van Vlaanderen in Actie

van Filip Watteeuw, Mieke Vogels, Elisabeth Meuleman, Luckas Van Der Taelen, Bart Caron, Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
989 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

989 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Actualiteitsmotie 989 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 6 leden hebben "ja" gestemd
  • 62 leden hebben "neen" gestemd
  • 44 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details