U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins

van Dirk de Kort, Carl Decaluwe, Jan Roegiers, Jan Peumans, Lies Jans, Sas van Rouveroij en Steve D'Hulster
975 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
10 maart 2011
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 april 2011
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 mei 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juni 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

975 (2010-2011) nr. 1
975 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 975 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers en Marino Keulen
Materie
Gewestaangelegenheid