U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
3 maart 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
10 maart 2011
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 april 2011
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 mei 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
27 mei 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
15 juni 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

975 (2010-2011) nr. 1
975 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 975 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid