U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 16 van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector

van Paul Delva, Philippe De Coene, Lieven Dehandschutter, Bart Caron, Johan Verstreken, Yamila Idrissi en Danielle Godderis-T'Jonck
971 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 maart 2011
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 maart 2011
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 april 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
17 mei 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

971 (2010-2011) nr. 1
971 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 971 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 111 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Wim Wienen
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid