U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 februari 2011 door de heer Wim Wienen in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het lidmaatschap van een politieke partij van VRT-journalisten, de gevolgen hiervan voor de politieke neutraliteit en objectiviteit van de openbare omroep en de discrepantie tussen de Code van de Raad voor de Journalistiek en het redactiestatuut van de VRT

van Wim Wienen en Johan Deckmyn
959 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
23 februari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

959 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 959 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 19 leden hebben "ja" gestemd
  • 75 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers