U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
15 februari 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 februari 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
16 maart 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
6 april 2011
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
6 mei 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
10 juni 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

948 (2010-2011) nr. 1
948 (2010-2011) nr. 2
948 (2010-2011) nr. 4-Erratum
948 (2010-2011) nr. 9
948 (2010-2011) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 948 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 56 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid