U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
15 februari 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 februari 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
16 maart 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
6 april 2011
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
6 mei 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
10 juni 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 948 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 56 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid