U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 februari 2011 door de heren Stefaan Sintobin en Dirk Peeters in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de resultaten van de Europese Landbouwraad van 24 januari 2011 betreffende de crisis in de varkenssector, en over de crisis in de varkenssector en de uitbreiding van het aantal 'megastallen' voor de varkenshouderij

van Jan Verfaillie, Mark Demesmaeker, Jos De Meyer, Tine Eerlingen, Tinne Rombouts, John Crombez en Els Robeyns
939 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 februari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
16 februari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

939 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 939 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben "neen" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: