U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 25 januari 2011 door de dames Gerda Van Steenberge en Elisabeth Meuleman in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, respectievelijk over het hoge aantal jonge leraars uit het kleuter- en lager onderwijs dat het beroep verlaat, en over de vroegtijdige lerarenuitstroom

923 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 januari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
9 februari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

923 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 923 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 6 leden hebben "ja" gestemd
  • 82 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details