U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 25 januari 2011 door de dames Gerda Van Steenberge en Elisabeth Meuleman in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, respectievelijk over het hoge aantal jonge leraars uit het kleuter- en lager onderwijs dat het beroep verlaat, en over de vroegtijdige lerarenuitstroom

van Boudewijn Bouckaert, Lode Vereeck, Patricia De Waele, Jurgen Verstrepen en Ivan Sabbe
921 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 januari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
9 februari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

921 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 921 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 25 leden hebben "ja" gestemd
  • 87 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details