U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 11 januari 2011 door de heren Marino Keulen en Jan Roegiers in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, respectievelijk over het Roma-beleidsplan van de Vlaamse Regering, en over het beleidsplan van de Vlaamse Regering ten aanzien van Midden- en Oost-Europese (Roma-)migranten

van Lieven Dehandschutter, Helga Stevens, Ward Kennes, Veli Yüksel, Fatma Pehlivan en Jan Roegiers
876 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 januari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 januari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

876 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 876 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 32 leden hebben "neen" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd: