U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 januari 2011 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de resultaten van het beleid inzake de activering van oudere werkzoekenden

van Chris Janssens, Frank Creyelman en Johan Deckmyn
875 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 januari 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 januari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

875 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 875 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 16 leden hebben "ja" gestemd
  • 61 leden hebben "neen" gestemd
  • 32 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers