U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling

624 (2009-2010) nr. 4
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 december 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

624 (2009-2010) nr. 1
624 (2009-2010) nr. 2
624 (2009-2010) nr. 3
624 (2009-2010) nr. 4