U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, wat de stedenbouwkundige conformiteit van kamergerelateerde logies betreft

van Wilfried Vandaele, Johan Verstreken, Michèle Hostekint, Willy Segers, Jan Durnez, Els Robeyns en Lode Ceyssens
857 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 december 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
31 december 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

857 (2010-2011) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 857 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid