U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 december 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
21 januari 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 januari 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
3 februari 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
10 februari 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
16 februari 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoorzitting met de volgende sprekers: - de heer Tom Vandromme, hoofdcoördinator van de Vlaamse Wooninspectie - de heer Geert Inslegers, sectorcoördinator van de Huurdersbond - en de heer Fred Niemans, voorzitter van AES-Vlaanderen
24 februari 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de algemene bespreking en eventueel artikelsgewijze bespreking en stemming
3 maart 2011
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking en stemming
15 maart 2011
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
29 april 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
4 mei 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

854 (2010-2011) nr. 1
854 (2010-2011) nr. 5
854 (2010-2011) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 854 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid