U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 december 2010 door de heer Johan Deckmyn in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de eerste Europese kmo-top en de betrokkenheid hierbij van de Vlaamse Regering

van Johan Deckmyn, Frank Creyelman en Chris Janssens
852 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 december 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
12 januari 2011
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

852 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 852 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 19 leden hebben "ja" gestemd
  • 62 leden hebben "neen" gestemd
  • 34 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: