U bent hier

Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
842 (2010-2011) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

842 (2010-2011) nr. 1
842 (2010-2011) nr. 1-Bijlage
842 (2010-2011) nr. 2
842 (2010-2011) nr. 3
842 (2010-2011) nr. 7