U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, en verslag over de beleidsbrief Cultuur 2010-2011, de beleidsbrief Jeugd 2010-2011, de beleidsbrief Sport 2010-2011 en de beleidsbrief Media 2010-2011

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Ulla Werbrouck, Chris Janssens, Bart Tommelein, Paul Delva en Erik Arckens
15 (2010-2011) nr. 5-D
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 december 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10

Meer details

Verslaggevers
Ulla Werbrouck, Chris Janssens, Bart Tommelein, Paul Delva en Erik Arckens