U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Beleidsbrief Cultuur 2010-2011. Beleidsbrief Jeugd 2010-2011. Beleidsbrief Sport 2010-2011. Beleidsbrief Media 2010-2011. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Ulla Werbrouck en de heren Chris Janssens, Bart Tommelein, Paul Delva en Erik Arckens aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2010-2011) nr. 5-D
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 december 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10