U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2010-2011. Beleidsbrief Armoedebestrijding 2010-2011. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Mieke Vogels en Cindy Franssen en de heer John Crombez aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2010-2011) nr. 5-J
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10

Meer details