U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Beleidsbrief Brussel 2010-2011. Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011. Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand uitgebracht door de dames Ann Brusseel en Yamila Idrissi en de heer Willy Segers aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2010-2011) nr. 5-B
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10

Meer details