U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. Beleidsbrief Inburgering en Integratie 2010-2011. Beleidsbrief Binnenlands Bestuur 2010-2011. Beleidsbrief Bestuurszaken 2010-2011. Beleidsbrief Toerisme 2010-2011. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door de heer Kurt De Loor, mevrouw Linda Vissers en de heren Marc Vanden Bussche en Johan Verstreken aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2010-2011) nr. 5-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2010
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10