U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, en verslag over de beleidsbrief Inburgering en Integratie 2010-2011, de beleidsbrief Binnenlands Bestuur 2010-2011, de beleidsbrief Bestuurszaken 2010-2011 en de beleidsbrief Toerisme 2010-2011

namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme, verslag door Kurt De Loor, Linda Vissers, Marc Vanden Bussche en Johan Verstreken
15 (2010-2011) nr. 5-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2010
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10

Meer details

Verslaggevers
Kurt De Loor, Linda Vissers, Marc Vanden Bussche en Johan Verstreken