U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat betreft de verenigingen van migranten

799 (2010-2011) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

2 december 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

799 (2010-2011) nr. 1
799 (2010-2011) nr. 2
799 (2010-2011) nr. 3
799 (2010-2011) nr. 4