U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

15 (2010-2011) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

22 november 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 2
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10