U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie

van de Vlaamse Regering, verslag door Koen Van den Heuvel
812 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
25 november 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 december 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 december 2010
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 februari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

812 (2010-2011) nr. 1
812 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 812 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid