U bent hier

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 17 november 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het overleg tussen de gewesten met het oog op de invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer en een wegenvignet voor personenwagens

810 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

810 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Actualiteitsmotie 810 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 40 leden hebben "ja" gestemd
  • 68 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: