U bent hier

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 17 november 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de watersnood tijdens het weekend van 13 en 14 november 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake waterbeheer

van Tinne Rombouts, Bart Martens, Wilfried Vandaele, Tine Eerlingen, Else De Wachter, Lode Ceyssens en Valerie Taeldeman
809 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

809 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Actualiteitsmotie 809 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 32 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: