U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat betreft de verenigingen van migranten

van Paul Delva, Yamila Idrissi, Lieven Dehandschutter, Veli Yüksel, Philippe De Coene en Danielle Godderis-T'Jonck
799 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 december 2010
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 december 2010
20 januari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

799 (2010-2011) nr. 1
799 (2010-2011) nr. 3
799 (2010-2011) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 799 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
64 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Johan Deckmyn en Johan Verstreken
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid