U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de overheden en ambten die een kopie bezorgd krijgen bij het vaststellen van een milieumisdrijf

van Filip Anthuenis, Vera Van der Borght en Marnic De Meulemeester
790 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

9 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 december 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 december 2010
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 mei 2014
Vervallen.

Documenten

790 (2010-2011) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid