U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat het vermijden van een gelijktijdige heffing van btw en registratierechten op eenzelfde terrein betreft

van Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck, verslag door Kris Van Dijck en Sas van Rouveroij
789 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
24 november 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
1 december 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
7 december 2010
Behandeling in samenhang in commissie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 december 2010
31 december 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

789 (2010-2011) nr. 1
789 (2010-2011) nr. 2
789 (2010-2011) nr. 3
789 (2010-2011) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 789 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid