U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen bij besluit III/7 in Cavtat op 4 juni 2004

van de Vlaamse Regering
786 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
19 november 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
14 december 2010
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 januari 2011
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 februari 2011
Bekrachtigd en afgekondigd
16 maart 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

786 (2010-2011) nr. 1
786 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 786 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid