U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen bij besluit III/7 in Cavtat op 4 juni 2004

van de Vlaamse Regering
786 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
19 november 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
18 januari 2011
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
16 februari 2011
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 februari 2011
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 maart 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

786 (2010-2011) nr. 1
786 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 786 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid