U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
12 november 2010
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
16 november 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Belasting op spelen en weddenschappen Hoofdstuk 4. Overname van de dienst van de verkeersbelastingen Hoofdstuk 5. Vrijstelling onroerende voorheffing monumenten Hoofdstuk 22. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 20. Vlaams integratiebeleid (Bevoegdheid Inburgering van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Oppervlaktewateren Hoofdstuk 10. Extern onderzoeksprojectfonds INBO (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Jeugd Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hfdst. 12 Gesubsidieerde infrastructuur te Sint-Gillis Dendermonde Hfdst. 14 Dagcentra voor palliatieve verzorging Hfdst. 15 Werkelijke indexevolutie subsidies beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hfdst. 16 Besparing index beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hfdst. 22 Slotbepalingen (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
18 november 2010
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XXIII : Volkshogescholen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 13. Projectmatig wetenschappelijk onderzoek Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
23 november 2010
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Ad-hocwaarborgen voor ondernemingen Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 18. Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen Hoofdstuk 19. DAB Overheidspersoneel Hoofdstuk 22. Slotbepalingen (Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
(Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Hoofdstuk 6. Fonds Elektronisch bestelloket voor publicaties Hoofdstuk 22. Slotbepalingen Toelichting en bespreking
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Belasting op spelen en weddenschappen Hoofdstuk 4. Overname van de dienst van de verkeersbelastingen Hoofdstuk 5. Vrijstelling onroerende voorheffing monumenten Hoofdstuk 22. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Gesubsidieerde infrastructuur te Sint-Gillis Dendermonde Hoofdstuk 14. Dagcentra voor palliatieve verzorging Hoofdstuk 15. Werkelijke indexevolutie subsidies beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 16. Besparing index beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 22. Slotbepalingen (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Voortzetting van de bespreking en (eventueel) stemming
24 november 2010
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 21. Raad voor vergunningsbetwistingen (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Vlaams Stedenfonds Hoofdstuk 22. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
25 november 2010
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 17 : Volkshogescholen (Bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 13. Projectmatig wetenschappelijk onderzoek (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking
30 november 2010
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Gesubsidieerde infrastructuur te Sint-Gillis Dendermonde Hoofdstuk 14. Dagcentra voor palliatieve verzorging Hoofdstuk 15. Werkelijke indexevolutie subsidies beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 16. Besparing index beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 22. Slotbepalingen (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Belasting op spelen en weddenschappen Hoofdstuk 4. Overname van de dienst van de verkeersbelastingen Hoofdstuk 5. Vrijstelling onroerende voorheffing monumenten Hoofdstuk 22. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
Hoofdstuk 13/1. Vzw I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech (nieuw) Bespreking
Stemming over de aan de commissie toegewezen bepalingen van het programmadecreet
2 december 2010
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7 : Jeugd Hoofdstuk 17 : Volkshogescholen Hoofdstuk 22 : Slotbepalingen Stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 13. Projectmatig wetenschappelijk onderzoek (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Vlaams Stedenfonds Hoofdstuk 22. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
7 december 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Belasting op spelen en weddenschappen Hoofdstuk 4. Overname van de dienst van de verkeersbelastingen Hoofdstuk 5. Vrijstelling onroerende voorheffing monumenten Hoofdstuk 6. Fonds Elektronisch bestelloket voor publicaties Hoofdstuk 22. Slotbepalingen Stemming van de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
23 december 2010
31 december 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

778 (2010-2011) nr. 1
778 (2010-2011) nr. 1-Addendum
778 (2010-2011) nr. 4
778 (2010-2011) nr. 6
778 (2010-2011) nr. 7
778 (2010-2011) nr. 8
778 (2010-2011) nr. 9
778 (2010-2011) nr. 10
778 (2010-2011) nr. 11
778 (2010-2011) nr. 12
778 (2010-2011) nr. 13

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 778 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
64 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggevers
Chris Janssens, Valerie Taeldeman, Kurt De Loor, Linda Vissers, Mieke Vogels, John Crombez, Griet Smaers, Paul Delva, Erik Arckens, Vera Celis, Robrecht Bothuyne, Johan Deckmyn, Marc Vanden Bussche, Wim Wienen en Michèle Hostekint
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid