U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 28 oktober 2010 door mevrouw Mercedes Van Volcem en de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, respectievelijk over het nieuwe actieplan van de minister voor de bouw van sociale woningen, en over de wachtlijsten in de sociale huisvesting en het engagement van de Vlaamse Regering om de krapte op de sociale huurmarkt weg te werken

van Patricia De Waele en Peter Reekmans
777 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
17 november 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

777 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 777 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 21 leden hebben "ja" gestemd
  • 68 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers