U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 oktober 2010 door mevrouw Gerda Van Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de financiering van de palliatieve zorgcentra

van Gerda Van Steenberge en Marijke Dillen
768 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
17 november 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

768 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 768 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 16 leden hebben "ja" gestemd
  • 63 leden hebben "neen" gestemd
  • 32 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details