U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
5 november 2010
Te behandelen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
9 november 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
(Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
(Bevoegdheid Jeugd van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever, toelichting en (eventueel) bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
10 november 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheden Innovatie en Overheidsinvesteringen van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel bespreking
16 november 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Toelichting door het Rekenhof Algemene bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden Binnenlands Bestuur en Inburgering van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: (Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Jeugd van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Voortzetting van de bespreking en (eventueel) indicatieve stemming
17 november 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Brussel van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister-president en bespreking
18 november 2010
In behandeling in
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: (bevoegdheid Energie van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: (bevoegdheid Energie van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Voortzetting van de voormiddagvergadering
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: .(Bevoegdheden van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda:
(Bevoegdheid Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
(Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van enn verslaggever en toelichting door de minister
23 november 2010
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Werk van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel bespreking
(Bevoegdheid Economie van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda:
(Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Antwoorden van de minister en indicatieve stemming
(Bevoegdheden Bestuurszaken en Toerisme van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
(Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Toelichting en bespreking
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Voortzetting van de bespreking en (eventueel) indicatieve stemming
24 november 2010
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport). Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheid Steden van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Vlaamse Rand van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
25 november 2010
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Werk van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Bespreking
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheid Wonen van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheid Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Economie van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: (Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden Wonen, Steden en Energie van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking
30 november 2010
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda:
(Bevoegdheid Armoedebestrijding van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheid Toerisme van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
(Bevoegdheden Innovatie en Overheidsinvesteringen van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van het begrotingsontwerp
1 december 2010
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Bevoegdheid Coördinatie Brussel van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
2 december 2010
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
(Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de begroting
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda:
(Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheid Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: (Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) Indicatieve stemming
7 december 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 december 2010
27 mei 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2010-2011) nr. 1
15 (2010-2011) nr. 1-Bijlagen
15 (2010-2011) nr. 5-A
15 (2010-2011) nr. 5-B
15 (2010-2011) nr. 5-C
15 (2010-2011) nr. 5-D
15 (2010-2011) nr. 5-E
15 (2010-2011) nr. 5-F
15 (2010-2011) nr. 5-G
15 (2010-2011) nr. 5-H
15 (2010-2011) nr. 5-I
15 (2010-2011) nr. 5-I-Erratum
15 (2010-2011) nr. 5-J
15 (2010-2011) nr. 5-K
15 (2010-2011) nr. 7
15 (2010-2011) nr. 8
15 (2010-2011) nr. 10

Verbonden initiatieven

Samenhang

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 15 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
64 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "neen" gestemd
 • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "neen" gestemd
 • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggevers
Bart Tommelein, Chris Janssens, Mieke Vogels, John Crombez, Griet Smaers, Erik Arckens, Paul Delva, Matthias Diependaele, Lode Ceyssens, Mercedes Van Volcem, Valerie Taeldeman, Kurt De Loor, Linda Vissers, Karim Van Overmeire, Ann Brusseel, Yamila Idrissi, Bart Van Malderen, Wilfried Vandaele, Ulla Werbrouck, Stefaan Sintobin, Tine Eerlingen, Carl Decaluwe, Vera Celis, Fatma Pehlivan, Jan Laurys, Robrecht Bothuyne, Johan Deckmyn, Willy Segers, Wim Wienen, Dirk Peeters, Cindy Franssen en Johan Verstreken
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid