U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

van de Vlaamse Regering, verslag door Griet Smaers
14 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 oktober 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 november 2010
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 november 2010
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
7 december 2010
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 december 2010
29 december 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 56 leden hebben "ja" gestemd
  • 41 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 54 leden hebben "ja" gestemd
  • 38 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Griet Smaers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid