U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
15 november 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 november 2010
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
7 december 2010
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 december 2010
17 maart 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

724 (2010-2011) nr. 1
724 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 724 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggevers
Lies Jans en Katrien Schryvers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid