U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 18 oktober 2010 door mevrouw Marleen Van den Eynde in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het bijsturen van het sneeuw- en ijzelplanbeleid

van Marleen Van den Eynde en Jan Penris
710 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 november 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

710 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 710 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 20 leden hebben "ja" gestemd
  • 59 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: