U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 oktober 2010 door de heren Filip Watteeuw en Bart Van Malderen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over discriminatie in de uitzendsector

van Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Chris Janssens en Christian Verougstraete
709 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 oktober 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

709 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 709 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 13 leden hebben "ja" gestemd
  • 86 leden hebben "neen" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details