U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het ontwerp van Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA 4)

van Tinne Rombouts, Bart Martens, Tine Eerlingen, Valerie Taeldeman, Michèle Hostekint, Wilfried Vandaele en Lode Ceyssens
697 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 oktober 2010

Documenten

697 (2010-2011) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 697 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 49 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details