U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2010 door de heren Jan Penris en Sven Gatz in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, respectievelijk over de aanhoudende stadsvlucht in Vlaanderen, en over de stadsvlucht van jonge gezinnen

van Veli Yüksel, Else De Wachter, Liesbeth Homans, Griet Coppé, Bart Martens en Marc Hendrickx
693 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 oktober 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

693 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 693 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben "neen" gestemd
  • 46 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details