U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2010 door mevrouw Fientje Moerman en de heer Frank Creyelman in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, respectievelijk over de afbouw van de investeringen in onderzoek en innovatie, en over het pleidooi van de vijf Vlaamse rectoren voor meer investeringen in onderzoek en innovatie

van Güler Turan, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Helga Stevens, Koen Van den Heuvel, Robrecht Bothuyne en Jan Laurys
692 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 oktober 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

692 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 692 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: