U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 oktober 2010 door de heren Jan Penris en Sven Gatz in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, respectievelijk over de aanhoudende stadsvlucht in Vlaanderen, en over de stadsvlucht van jonge gezinnen

van Sven Gatz, Mercedes Van Volcem, Filip Anthuenis en Marino Keulen
687 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 oktober 2010
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

687 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 687 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 23 leden hebben "ja" gestemd
  • 68 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details