U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 oktober 2010 door de heer Carl Decaluwe in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de toepassing van de aanbevelingen van het Rekenhof inzake de line extensions van de VRT

van Carl Decaluwe, Veli Yüksel, Philippe De Coene, John Crombez, Wilfried Vandaele en Lieven Dehandschutter
683 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 oktober 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

683 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 683 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers