U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
11 oktober 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 oktober 2010
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
23 november 2010
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 december 2010
18 februari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

665 (2010-2011) nr. 1
665 (2010-2011) nr. 2
665 (2010-2011) nr. 4

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 665 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid