U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 oktober 2010 door de heren Wim Wienen en Bart Tommelein in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, respectievelijk over de aanstelling van een nieuwe CEO voor de VRT en de gevolgde procedure hiertoe, en over de aanstellingsprocedure voor de nieuwe CEO van de openbare omroep VRT

van Wim Wienen en Johan Deckmyn
680 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 oktober 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 oktober 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

680 (2010-2011) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 680 (2010-2011) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 15 leden hebben "ja" gestemd
  • 75 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers