U bent hier

Verslag van het Rekenhof over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) - Grote infrastructuurprojecten. Vijftiende voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel inzake het Masterplan Antwerpen

van het Rekenhof
54 (2009-2010) nr. 9
Stand van zaken: afgehandeld in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Procedureverloop

1 juli 2010
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van verslaggevers en toelichting door de BAM, het Rekenhof en de Vlaamse Regering Toelichting door de Vlaamse Regering over de stand van zaken in de zeven werkgroepen van het ministerieel comité Duurzame Antwerpse Mobiliteit (DAM)
7 juli 2010
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
30 september 2010
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Afgehandeld in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Documenten

54 (2009-2010) nr. 1
54 (2009-2010) nr. 2
54 (2009-2010) nr. 3
54 (2009-2010) nr. 4
54 (2009-2010) nr. 5
54 (2009-2010) nr. 6
54 (2009-2010) nr. 7
54 (2009-2010) nr. 8
54 (2009-2010) nr. 9
54 (2009-2010) nr. 10
54 (2009-2010) nr. 11

Meer details

Verslaggevers
Dirk de Kort en Jan Penris