U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990

van Marino Keulen, Gwenny De Vroe, Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts en Mercedes Van Volcem, verslag door Tine Eerlingen
654 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

21 september 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
8 oktober 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 oktober 2010
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

654 (2009-2010) nr. 1
654 (2009-2010) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid