U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de schrapping en vervanging van eindtermen voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie

van de Vlaamse Regering
638 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 juli 2010
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
10 september 2010
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 september 2010
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
21 oktober 2010
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
28 oktober 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
10 december 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
18 februari 2011
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

638 (2009-2010) nr. 1
638 (2009-2010) nr. 2
638 (2009-2010) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 638 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid