U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de verlenging van het openbaar onderzoek rond het ontwerp van Milieubeleidsplan 2011-2015, MINA 4

van Bart Martens, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Tine Eerlingen, Valerie Taeldeman, Lode Ceyssens en Els Robeyns
619 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 juli 2010
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

619 (2009-2010) nr. 1
619 (2009-2010) nr. 2
619 (2009-2010) nr. 3

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 619 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever